Lyser ut rammeavtaler for beredskapsplasser


UDI lyser nå ut en anbudskonkurranse om nye rammeavtaler for å sikre seg tilgang til inntil 24.000 beredskapsplasser for flyktninger.

Publisert: 22.06.2023

For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går Utlendingsdirektoratet (UDI) nå bredt ut i hele markedet. UDI ønsker anbud fra både nåværende driftsoperatører samt nye private og kommunale aktører og ikke minst ideelle og frivillige organisasjoner. Konkurranseutlysningen dreier seg i denne omgang om beredskapsavtaler som trer i kraft ved behov.

Nye flyktningestrømmer

- Situasjonen i Ukraina er svært usikker, og i tillegg er også andre flyktningestrømmer til Europa økende. Akuttinnkvarteringer er derfor fortsatt et veldig viktig beredskapstiltak, og det var da også det aller viktigste tiltaket da krigen i Ukraina brøt ut. Nå trenger vi samarbeidspartnere over hele landet som kan etablere mottak raskt. Vi har en positiv erfaring og læring fra tiden med akuttinnkvartering siste året, og vi ønsker både nye og erfarne aktører velkommen til å bidra, sier direktør for Mottak og Retur i UDI, Borghild Fløtre.

UDI driver ikke selv mottak, men konkurranse-utsetter dette til eksterne aktører. Denne gangen dreier utlysningen seg om rammeavtaler for akuttinnkvarteringer.

På det meste i fjor hadde UDI i gang 17.622 beredskapsplasser for flyktninger fordelt på 83 akuttinnkvarteringer rundt omkring i Norge.

Sikre forutsigbarhet

- ­­Det er viktig for oss å sikre en forutsigbar drift der vi er trygge på både hva vi har av kapasitet til enhver tid og hva disse plassene koster. Den nye anbudskonkurransen skal innrettes slik at UDI til enhver tid kan disponere inntil 24.000 plasser. Hovedandelen av plassene tildeles aktører som disponerer egen bygningsmasse, men nytt av året er at det også er mulig å legge inn anbud uten egne bygg eller hvis man samarbeider med noen som har bygg. ­Vi skal blant annet lyse ut en egen konkurranse for ideelle organisasjoner med tanke på drift av opptil 3000 plasser i bygningsmasse som UDI besitter selv, opplyser direktør for Mottak og Retur i UDI, Borghild Fløtre.

Rammeavtalene for akuttinnkvarteringer er midlertidig og tidsmessig begrenset. Hver enkelt avtale vil ha tre års varighet med opsjon på maksimalt to år til.

Konkurransen

Frist for å levere tilbud er 5. september 2023.

Konkurransen ble kunngjort på Doffin (eksternt nettsted) og publisert på Mercell.com 18. juni:

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?