Kuttar støtte til å bu privat og til kjæledyrhald på mottak


Regjeringa innfører nå ytterlegare innstrammingar for ukrainske flyktningar. Blant anna vil ikkje ukrainarar lenger få økonomisk støtte dersom dei vel å bu privat. Staten vil heller ikkje lenger dekke kostnader for kjæledyr for nyankomne i asylmottak.

Publisert: 29.01.2024 - Sist endret: 01.02.2024

Innstrammingane inneber at det framover ikkje vil vere mogleg for nyankomne å bu med kjæledyr på Nasjonalt ankomstsenter i Råde eller i asylmottak. Denne endringa vil ikkje gjelde dei som bur på mottak med sine kjæledyr i dag, mens dei ventar på å bli busette. 

Formålet med innstrammingane er blant anna å få tilbodet og ytingsnivået nærare nivået i dei andre nordiske landa. 

– Regjeringa meiner vi må stramme inn på tilbodet og ytingsnivået for å sikre kontroll på flyktningstraumen. Vi må unngå at presset på kommunane blir så høgt at støtta til å hjelpe Ukraina kan bli utfordra, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Endringane trer i kraft frå og med 15. februar 2024. 

Les meir om innstrammingane her (eksternt nettsted)

Fant du det du lette etter?