Individuell behandling av asylsøknader fra Ukraina


UDI har begynt med individuell behandling av asylsøknader fra Ukraina som ikke er omfattet av kollektiv beskyttelse.

Publisert: 22.05.2024

Det ble nylig publisert en retningslinje som beskriver UDIs praksis (eksternt nettsted). Der er det foreløpig definert noen fylker som anses som trygge områder å dra til, men dette vurderes fortløpende og hver enkelt sak vurderes individuelt. Som følge av at UDI nå klarlegger asylpraksis og publiserer en retningslinje på dette, så oppheves suspensjonen av utreiseplikten for ukrainere. Dette er vanlig fremgangsmåte når vi begynner å behandle individuelle asylsaker, og er derfor ikke noe som er spesielt kun for denne gruppen.

De første sakene vil trolig ikke være ferdigbehandlet før etter sommeren. De fleste av sakene som blir behandlet, handler om personer som ikke var bosatt i Ukraina da krigen brøt ut og som derfor ikke oppfyller kravene for kollektiv beskyttelse.

Individuell behandling er vanlig norsk asylpraksis. Behandling av søknader kan både medføre innvilgelser og avslag, på lik linje med flyktninger fra andre land.

Ukrainske borgere som får avslag på søknadene sin får utreiseplikt og har mulighet til å klage på vedtaket. De kan vanligvis bli i Norge mens klagen behandles av UDI eller UNE.

Her kan du lese mer om individuell beskyttelse.

Fant du det du lette etter?