Ikke lenger stopp i returer til Etiopia


Situasjonen i Etiopia er ikke lenger like uoversiktlig og usikker som den var tidligere. Fra 1. mai opphever derfor UNE og UDI returstoppen til Etiopia.

Publisert: 29.04.2022

Selv om den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Etiopia nå er mer stabil og oversiktlig, er det fortsatt usikkerhet rundt videre utvikling. Det er også væpnede konflikter i landet. UDI følger nøye med på situasjonen i Etiopia, og vil gjøre konkrete og individuelle vurderinger i hver sak på bakgrunn av den nåværende situasjonen i landet.

UDI bruker flere kilder i saksbehandlingen. En viktig kilde for landkunnskap er rapporter fra Landinfo. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon. I Landinfos temanotat fra 8. april 2022 (eksternt nettsted) kan du lese om utviklingen i Etiopia siden november 2021.

Det var i november 2021 at UNE og UDI stoppet returer til Etiopia.  

Du finner mer informasjon på UNE sine nettsider (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?