Fortsetter tiltak mot vold


Ny leverandør skal gi opplæring i å holde samtalegrupper på norske asylmottak.

Publisert: 22.09.2021

Dialoggrupper om vold er et forebyggende tiltak for å bidra til å redusere vold i og utenfor mottak. Det har blitt gjennomført siden 2013, og i de etterfølgende årene har det kommet gode tilbakemeldinger fra beboere og mottaksansatte.

I oktober utlyser UDI en konkurranse for å anskaffe en ny leverandør for opplæringen av de mottaksansatte som leder gruppene. Tiltaket er også en del av den nye handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024» (eksternt nettsted).

Samtaler i mottakene

Dialoggruppene tilbys voksne, mannlige beboere og gutter over 15 år, og UDI vurderer også om man skal utvikle et tilsvarende opplegg for kvinner. 

Samtalene omhandler blant annet norske lover og verdier, vold mot kvinner og barn og andre former for vold, og hvordan forhindre vold. I dialoggruppene for unge menn og enslige mindreårige er temaene tilpasset alder, og emner som eksempelvis forhold til kvinner og likestilling og å bli utsatt for vold, blir spesifikt tatt opp.

Gjennomføringen skjer i mottakene, ofte med bruk av tolk. Det er frivillig for beboerne å delta i dialoggruppene.

Fant du det du lette etter?