Flere flyktninger fra andre land


UDI tok imot flere søknader om beskyttelse i juli i år enn samme måned i fjor.

Publisert: 15.08.2023

Norge har de siste ukene mottatt nesten halvparten av alle søknadene om midlertidige kollektiv beskyttelse i Norden (unntatt Island), og i tillegg er det 24 prosent økning i antall asylsøkere som ikke er fra Ukraina.

Flyktningstrømmen er med andre ord fortsatt stor til Norge. Det kommer nå flere søknader om beskyttelse bare i løpet av en måned til landet enn det gjennomsnittlig gjorde i løpet av et helt år i perioden mellom i 2015 (Syria-krisen) og Ukraina-krigen (2022).

Sterk økning fra andre land

Og selv om det er færre ukrainere som ha søkt beskyttelse de første syv månedene i år sammenlignet med krigsutbrudd-året i fjor, så er det fortsatt høyt trykk av asylsøknader fra Ukraina. I løpet av årets første syv månedene kom det inn 19 112 søknader totalt. 17 065 var fra Ukraina. Bare i juli kom det inn 3 482 søknader derav 3 011 var ukrainere. I juli i fjor kom det til sammenligning inn 2 668 søknader derav 2 388 var fra ukrainere.

Det er også en klar økning av andre asylsøkere som ikke er fra Ukraina. Her er det en økning på nesten 24 prosent sammenlignet med de syv første månedene i 2022. Økningen er størst fra land som Tyrkia, Syria og Eritrea.

En av tre ukrainere kommer via annet land

UDI har med grunnlag i prognosen for 2023 laget en plan for å oppskalere den ordinære mottakskapasiteten og bygge ned akuttinnkvarteringene. I denne sammenheng er det gjennomført en større anskaffelse av ordinære mottaksplasser hvor størstedelen av de 28 nye mottakene vil komme i drift i løpet av august.

En fersk UDI-analyse av ankomstbildet til Norge sammenlignet med andre relevante land viser for øvrig at rundt en tredjedel av ukrainere som søker beskyttelse i Norge oppgir at de har hatt opphold i et annet land. Av de som har oppgitt å ha en tillatelse så opplyser 37 prosent at Polen er det landet de har hatt tillatelse i.

Norge er nå det eneste landet i Europa som gir støtte til tilbakevending til Ukraina.

Se UDI-arrangement om asylkrisen direkte

Få med deg mer om temaet under UDI sitt eget arrangement under Arendalsuka i dag som sendes live fra klokken 14.30:

Asylkrisen er tilbake i Europa - Vil den komme til Norge? - Arendalsuka (eksternt nettsted)

Fant du det du lette etter?