Endringer i regelverket for fordrevne ukrainere


Justis- og beredskapsdepartementet innfører nå en rekke endringer i regelverket for fordrevne ukrainere.

Publisert: 07.12.2023

Departementet skriver følgende i sin egen pressemelding:

"De siste ukene har rundt 60 prosent av alle ukrainere som kommer til et nordisk land, kommet til Norge. Når så mange kommer til Norge i løpet av kort tid, setter dette kapasiteten i alle ledd under press. Asylsøkere må også regne med å måtte bo lenger i mottak i tiden fremover. Det kan på sikt bli nødvendig med alternativ innkvartering i mottak, i boløsninger med lavere standard enn det som er vanlig i dag."

– Regjeringen iverksetter nå noen tiltak som vi i sum håper vil utjevne ankomstnivået med våre naboland. Tiltakene har blant annet til formål å bidra til et mer bærekraftig nivå på ankomstene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Tiltakene

  • Regjeringen vil kutte ordningen med etterbetaling av barnetrygd for flyktninger som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse.
  • Det strammes inn på anledningen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.
  • Det vil ikke lenger tilbys innkvartering eller transport til fordrevne ukrainere som har reist til andre deler av landet. Personer med behov for innkvartering i asylmottak må henvende seg til politiet og UDI ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune.
  • Det vil ikke lenger bli tilrettelagt for innkvartering i hoteller og liknende for personer som velger å reise til et annet sted enn Nasjonalt ankomstsenter. I tillegg strammes det inn på bruken av hoteller og liknende som asylmottak. Regjeringen vil også informere aktivt om at det er krav om botid i Norge for flyktninger for å kunne få tilgang til en rekke ytelser gjennom folketrygden.

Her kan du lese pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?