Avtaler for drift av ordinære mottak


UDI har inngått 17 avtaler med åtte forskjellige aktører, for drift av ordinære mottak. De ordinære mottakene erstatter de kortvarige akuttilbudene som ble opprettet i vår.

Publisert: 06.09.2022

- Alle som ankommer Norge som flyktning skal få tilbud om mottaksplass, mens de venter på å bli bosatt i en kommune, sier direktør for mottak og retur Borghild Fløtre. Ankomstene har i en periode vært løst ved å opprette akuttmottak. Disse akuttmottakene er vi nå i prosess med å avvikle, og vi oppretter ordinære mottak for å tilpasse ankomstene vi ser nå og fremover.

Planleggingsprognosen for antallet asylsøkere fra Ukraina til Norge i 2022 er justert opp fra 32.000 til 37.000. Til nå har det kommet nesten 26.000 mennesker fra Ukraina. Det ankom svært mange flyktninger i den første perioden etter krigens utbrudd, i mars og april. Vi registrerte deretter en klar reduksjon i ankomster i vår og sommer. I august måned har vi igjen sett en økning i ankomsten av asylsøkere, både fra Ukraina og fra andre land. Det bor i dag over 6.000 ukrainske flyktninger i akuttinnkvarteringer og andre asylmottak i Norge, og i overkant av 9.000 asylsøkere i asylmottak totalt.

UDI er fornøyd med at det var konkurranse om avtalene i denne minikonkurransen. Vi fikk inn totalt 25 tilbud fra 9 forskjellige tilbydere. Flere av tilbyderne leverte tilbud i flere regioner.

Kriteriene for tildelingen var pris, bemanning, bygningsmasse og tilbudte opsjoner. Kontraktslengden er på 3+1+1 år. Det er 4 måneder gjensidig oppsigelse, og avtalene kan tidligst sies opp 8 måneder etter signering.

17 aktører har fått tildelt avtale om mottaksdrift med UDI:

Region Nord

 • Nesna – driftsoperatør Nesna kommune
 • Kvæfjord – driftsoperatør Kvæfjord Eiendom AS
 • Storslett  – driftsoperatør Hero Norge AS

 

Region Indre øst

 • Sel (Rondeslottet) – driftsoperatør Ostra Consult AS
 • Engerdal – driftsoperatør Engerdal kommune
 • Kongsvinger – driftsoperatør Sana Mottaksdrift AS
 • Hovelåsen – driftsoperatør Hero Norge AS
 • Vang – driftsoperatør Hero Norge AS

 

Region midt

 • Sunndal – driftsoperatør Hero Norge AS
 • Søre Sunnmøre – driftsoperatør Link AS

 

Region Vest

 • Hå – driftsoperatør Hero Norge AS
 • Stord – driftsoperatør Hero Norge AS

 

Region Sør

 • Lista (Farsund) – driftsoperatør Hero Norge AS
 • Solsiden (Lyngdal) – driftsoperatør Hero Norge AS
 • Kristiansand – driftsoperatør Kristiansand kommune
 • Larvik – driftsoperatør Sana Mottaksdrift AS
 • Porsgrunn – driftsoperatør Sana Mottaksdrift AS

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?