Au pair-ordningen avvikles


Au pair-ordningen avvikles fra og med 15. mars i år.

Publisert: 15.02.2024

Regjeringen avvikler nå au pair-ordningen i Norge. I en pressemelding fra Justisdepartementet påpekes det at dette er i tråd med prinsippet om at behovet for ufaglært arbeidskraft som hovedregel skal dekkes fra EØS-området.

Avviklingen innebærer at tredjelandsborgere ikke lenger kan få opphold i Norge som au pair. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å hente au pairer eller praktikanter fra EØS-området, i henhold til det vanlige EØS-regelverket om fri bevegelighet.

Au pair-ordningen oppheves fra 15. mars 2024. Søknader som er registrert etter denne datoen, vil ikke bli innvilget. Au pairer som har opphold i Norge i dag, eller har registrert elektronisk søknad på nettet og bestilt time for innlevering av fullstendig søknad om oppholdstillatelse senest 15. mars 2024, kan få oppholdstillatelse i Norge som au pair i inntil to år fra førstegangstillatelsen ble innvilget.

De eksisterende tiltakene som skal beskytte au pairene mot misbruk vil bli videreført så lenge det er utlendinger med gyldige au pair-tillatelser i Norge. Disse tiltakene er først og fremst au pair-senteret og regelverket som gir adgang til å utestenge vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen, fra ordningen.

Fant du det du lette etter?