Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for student ved høgskole/universitet/fagskole og elev på videregående skole


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.