Familiemedlemmer Dokumenter som du kan levere når du søker om varig oppholdsrett


Informasjon
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:
Dato/sted:
Underskrift: