Sjekkliste for permanent oppholdstillatelse


help

Søkeren er den personen (voksen eller barn) som skal søke om permanent oppholdstillatelse.