Disse dokumentene må du levere inn Sjekkliste for melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006


help

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.

Hvis du er borger av flere land, og ett av dem er et EU/EØS-land, velger du dette.