Sjekklisten skal også brukes av deg som ønsker å oppheve begrensningene. Sjekkliste for fornyelse av oppholdstillatelse som er begrenset på grunn av identitet


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.