Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsforskriften § 8-10) Sjekkliste for oppholdstillatelse for deg som har en mor eller far som var norsk statsborger da du ble født


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.