Disse dokumentene må du levere inn sammen med søknaden Sjekkliste for fornyelse av familieinnvandringstillatelse for familiemedlemmer av personer som har oppholdstillatelse for arbeid


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.