Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 47) Sjekkliste for foreldre som skal besøke barn i Norge i inntil ni måneder


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.