Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § § 49, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd bokstav e) Sjekkliste for familieinnvandring med samboer som har oppholdstillatelse som student i Norge


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.