Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 41) Sjekkliste for familieinnvandring med samboer


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.