Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven § 44) Sjekkliste for foreldre som bor fast sammen med et norsk barn under 18 år


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.