Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven § 43) Sjekkliste for foreldre (og søsken) med et barn under 18 år som har fått beskyttelse (utlendingsloven §§ 28 eller 34) i Norge


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.