Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 46) Sjekkliste for enslig mor eller far med voksne barn i Norge


Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.