Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (Utlendingsloven § 46) Sjekkliste for enslig mor eller far med voksne barn i Norge


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.