Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdskort (utlendingsloven § 114 jf. § 118) Sjekkliste for oppholdskort for foreldre/besteforeldre av en EU/EØS-borger


help

Søkeren er personen som ønsker et oppholdskort.