Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-1 (1)) Sjekkliste for faglært arbeidstaker (med arbeidsgiver i Norge)


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.