Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om fornyelse av oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-1 (1)) Sjekkliste for fornyelse for idrettsutøver eller trener


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen.

Du må også vise fram originalene. Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om fornyelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, kan den levere kopier av dokumentasjon på utdanningen og/eller yrkeserfaring din og passet ditt, i stedet for originaler.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du også legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Se forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden. 
  • Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av passet ditt.
Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB) (www.udi.no/skjema). Du må fylle ut skjemaet på nytt. Du kan ikke bruke det samme arbeidstilbudskjemaet som sist gang du søkte.

Se forklaringSkjul forklaring

Lønns- og arbeidsvilkårene dine må ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge. Du kan altså ikke få dårligere lønn enn det norske utøvere eller trenere får i din idrettsklubb. Lønnen må uansett være på minst 

296 550 kroner i året før skatt

.

Se forklaringSkjul forklaring

En uttalelse fra Norsk Jockeyklub som bekrefter at du fyller vilkårene for å få lisens som profesjonell jockey eller profesjonell arbeidsrytter.

Se forklaringSkjul forklaring

Særforbundet skal uttale seg om laget du skal spille for, og om laget spiller på høyt nivå. De skal også gi en vurdering av kompetansen din, og om kompetansen din er på høyt nivå og relevant for stillingen.

Se forklaringSkjul forklaring

Særforbundet skal uttale seg om laget du skal trene, og om laget spiller på høyt nivå. De skal også gi en vurdering av kompetansen din, og om kompetansen din er på høyt nivå og relevant for stillingen.

Hvis du også skal trene lag på lavere nivå, skal uttalelsen inneholde informasjon om hvor mye av arbeidstiden din du skal bruke på å trene laget på høyt nivå.

Se forklaringSkjul forklaring

Særforbundet skal uttale seg om kompetansen din, og om kompetansen er på høyt nivå. De skal også gi en vurdering av om du fremover skal delta i idrett på høyt nivå og om kompetansen din er relevant for stillingen.

Se forklaringSkjul forklaring

Særforbundet skal uttale seg om kompetansen din, og om kompetansen er på høyt nivå. Særforbundet skal også uttale seg om idrettsutøverne du skal trene deltar i idrett på høyt nivå, og om kompetansen din er relevant for stillingen.

Forbundet skal gi følgende opplysninger om utøverne du skal trene som deltar i idrett på høyt nivå: navn, alder og plasseringer nasjonalt, eventuelt internasjonalt. (Juniorer som konkurrerer som seniorer på høyt nivå, kan inkluderes).

Hvis du også skal trene utøvere på lavere nivå, skal uttalelsen inneholde informasjon om hvor mye av arbeidstiden din du skal bruke på å trene utøvere på høyt nivå.

Se forklaringSkjul forklaring

Særforbundet skal i uttalelsen også kommentere nivået og omfanget av tidligere aktivitet som idrettsutøver eller trener hvis dette ligger mindre enn 12 måneder tilbake i tid fra tidspunktet for ny søknad. Hvordan det har gått med laget/utøverne du har trent/spilt for i tiden du hadde tillatelse (prestasjoner, opprykk/nedrykk, spilletid, skader, med mer).

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du skal arbeide i mindre enn 80 prosent stilling 

Hvis du skal arbeide for mer enn én arbeidsgiver

Fra hver arbeidsgiver må du også legge ved UDIs arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB), fullstendig utfylt.

Hvis arbeidstilbudet ikke er sammenhengende

Hvis du ønsker at arbeidsgiveren skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne eller gi arbeidsgiver eller en annen person i Norge lov til å følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Dato/sted:
Underskrift: