Dokumenter du må levere inn når du skal søke om fornyelse av oppholdstillatelse Forsker med egne midler


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du også legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre tid før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Se forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Du må ha en invitasjon eller avtale med et forskningssted i Norge. Invitasjonen/avtalen må inneholde en detaljert beskrivelse av fagområde, forskningsprosjektet og forskningsoppgavene dine, hvilken avdeling/institutt du skal forske ved, og perioden du skal forske i Norge.

Se forklaringSkjul forklaring

Du må vise at du har midler tilsvarende 

13 790 kroner i måneden, eller 151 690 kroner i året 

 eller at du vil ha en inntekt tilsvarende denne summen i året (eller en kombinasjon av midler og inntekt).

Du må dokumentere dette på en eller flere av disse måtene: 

  • Vedtak om stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning eller bekreftelse på at du får andre typer stipend/økonomisk støtte
  • Bekreftelse på at du vil få lønn fra arbeidsgiver i hjemlandet under oppholdet
  • Arbeidskontrakt for deltidsarbeid i Norge som inneholder stillingsprosent/timer, lønn og varighet
  • Kontoutskrift fra kontoen din i norsk bank

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du ønsker at noen skal følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Dato/sted:
Underskrift: