Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for student ved høgskole/universitet/fagskole og elev på videregående skole


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.