Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for faglærte som skal ta tilleggsutdanning


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.