Disse dokumentene må du levere inn Sjekkliste for melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006


Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.

Dersom du er borgar av fleire land, og eitt av dei er eit EU/EØS-land, vel du dette.