Sjekklisten skal også brukes av deg som ønsker å oppheve begrensningene. Sjekkliste for fornyelse av oppholdstillatelse som er begrenset på grunn av identitet


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.