Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsforskriften § 8-10) Sjekkliste for oppholdstillatelse for deg som har en mor eller far som var norsk statsborger da du ble født


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.