Disse dokumentene må du levere inn sammen med søknaden Sjekkliste for fornyelse av familieinnvandringstillatelse for familiemedlemmer av personer som har oppholdstillatelse for arbeid


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.