Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 47) Sjekkliste for foreldre som skal besøke barn i Norge i inntil ni måneder


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.