Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 41) Sjekkliste for familieinnvandring med samboer


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.