Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav a) Sjekkliste for familieinnvandring for helsøsken under 18 år


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.