Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven § 43) Sjekkliste for foreldre (og søsken) med et barn under 18 år som har fått beskyttelse (utlendingsloven §§ 28 eller 34) i Norge


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.