Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 46) Sjekkliste for enslig mor eller far med voksne barn i Norge


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.