Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 48) Sjekkliste for de som skal gifte seg


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.