Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav b) Sjekkliste for barn over 18 år som blir forsørget av sine foreldre


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.