Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven § 49) Sjekkliste for familieinnvandring for andre familiemedlemmer


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.