Dokumenter du må levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for praktikant


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.