Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-1 (1)) Sjekkliste for faglært arbeidstaker (med arbeidsgiver i Norge)


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.