Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-29A) Sjekkliste for faglært arbeidssøker med visumfritt statsborgerskap


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.