Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om fornyelse av oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-29) Sjekkliste for fornyelse for arbeidssøker som er nyutdannet i Norge eller er forsker


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du også legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre tid før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
Sjå forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må ha midler tilsvarende 

23 224 kroner i månaden

, altså 

278 693 kroner i året

Du må dokumentere at du har disse pengene på en eller begge av disse måtene:

  • Kontoutskrift fra kontoen din/alle kontoene dine i en norsk bank.
  • Arbeidskontrakt der det står hva du vil få i lønn per time, hvor mange timer du er garantert å jobbe hver uke, og hvor lang tid kontrakten gjelder for.
Sjå forklaringSkjul forklaring

Kontoutskrift fra banken din som viser hvor mye penger du hadde på kontoen den første dagen i hver måned de siste seks månedene. Dersom du har flere bankkontoer i Norge, må du legge ved tilsvarende utskrift fra alle dine kontoer.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du har oppholdstillatelse som student ved høyskole eller universitet, student ved fagskole eller elev ved videregående skole

Hvis du har oppholdstillatelse for å ta tilleggsutdanning for å få godkjent utdanning i Norge

Hvis du ønsker at noen skal følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Dato/sted:
Underskrift: