Rapportering på tilskudd for gjennomføring av aktiviteter for barn i asylmottak


Frivillige organisasjoner og andre mottakere av tilskudd til aktivitetsmidler i 2024 skal levere sluttrapport senest innen 1. april 2025. Her finner du informasjon om rapporteringen og tilhørende maler.

Published: 11.12.2020 - Last changed: 23.06.2023

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak er regulert i forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak (eksternt nettsted). 

Sluttrapport må leveres så snart som mulig etter at aktivitetene er gjennomført, men senest innen 1. april 2025. Rapportene sendes til udi@udi.no.

Formålet med rapporteringene er å 

  • gi UDI en oversikt over gjennomføringen av aktiviteten(e) du/dere har fått tilskudd til å gjennomføre 
  • gi UDI et grunnlag for å vurdere måloppnåelsen (jf. forskriften §§ 1 (eksternt nettsted) og 3) (eksternt nettsted)
  • kontrollere at tilskuddet blir brukt i tråd med vilkårene for tildelingen 

Maler til nedlasting

Did you find what you were looking for?