Ris og ros til UDIs intervjumodell


En ny Fafo-rapport viser at UDIs intervjumodell og kvalitetsstandard i all hovedsak lever opp til kvalitetsstandarden vi finner i forskningslitteraturen. Fafo har imidlertid flere anbefalinger om forbedringer til UDI.

Published: 02.03.2023

Rapporten ble lansert torsdag 2. mars 2023 under et frokostarrangement i Fafos lokaler i Oslo, og blant innlederne var UDIs direktør for beskyttelse; Wenche Fone og seniorrådgiver Linn Kraner. I tillegg deltok Fafo-forskerne Nerina Weiss og Lene Christin Holum, samt professor og spesialist i klinisk psykologi i UiO; Annika Melinder, avhørsekspert på Politihøgskolen; Ivar Fahsing og seniorrådgiver og talsperson i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS); Jon Ole Martinsen.

Profesjonelt

Det var Utlendingsdirektoratet selv som ba om en uavhengig undersøkelse av kvaliteten på asylintervjuene de gjennomfører. Gjennomgangen skulle se på om UDI gjennomfører asylintervjuer i tråd med UDIs kvalitetsstandard og anerkjente standarder for kvalitet i utredende intervjumetode, samt gi UDI målrettede og gjennomførbare anbefalinger som skal bidra til å forbedre kvaliteten.

Konklusjonen til Fafo er at de fleste intervjuledere opptrer på en profesjonell måte, og det er ingen tegn på at de opptrer eller snakker på en uhensiktsmessig måte. Ingen av intervjuene vurderes heller som bekymringsfullt dårlige. Fafo mener at det som regel er god kontakt mellom intervjulederen og asylsøkeren i den innledende fasen av intervjuet.

Varierende gjennomføring

Det er likevel for stor variasjon når det gjelder selve gjennomføringen av intervjuene. Blant annet er det ulikt i hvor stor grad intervjulederen tilrettelegger for søkerens frie forklaring og variasjon i hvordan intervjueren sonderer de ulike temaene som kommer opp i den frie forklaringen. Dette medfører en risiko for at noen asylsøkere får dårligere muligheter til å legge frem sine anførsler enn andre. I tillegg kan det innebære en risiko for at dagens intervjupraksis ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å identifisere sårbare asylsøkere.

De fleste asylrapportene gir en presis gjengivelse av intervjuet, men Fafo er likevel kritisk til praksisen med at intervjulederen skriver rapporten samtidig som intervjuet pågår.

Anbefalinger

Fafo har derfor disse anbefalingene til UDI:

* UDIs kvalitetsstandard og retningslinjer for asylintervju bør oppdateres på noen områder.

* UDI bør arbeide for å redusere den uønskede variasjonen i gjennomføringen av asylintervjuene.

* UDI bør arbeide for å øke kvaliteten på gjennomføringen av asylintervjuet.

* Fafo mener dessuten at det er behov for ytterligere forskning om hvordan kvaliteten på asylintervjuet påvirker asylsøkerens rettssikkerhet og betydningen av tolkens rolle under intervjuene.

Du kan lese rapporten her: Rapport: Kvalitet på asylintervju (pdf, 2,7 MB)

Du kan lese om konklusjoner og anbefalinger i rapporten her.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?