Neste veke opnar UDI eit nytt innkomsttelt for flyktningar på Råde


Teltet skal gi betre beredskap ved høge innkomstar.

Published: 08.02.2024

Det døgnbemanna innkomstteltet, som ligg like ved dagens nasjonale ankomstsenter, er på 450 kvadratmeter og skal nyttast til ventesone, mellombels innkvartering, kontor og tryggleikskontroll. Teltet er av same type som blir nytta av Forsvaret om vinteren. Oppstart av drift er sett til neste veke.

- Den nye løysinga frigjer kapasitet i dagens teltsal på det nasjonale mottakssenteret samtidig som det gjer oss i stand til å tola høge innkomstar på ein endå betre måte. Dette er nøkterne, men robuste lokale, som no vil sørgja for ein meir smidig innkomstfase her på Råde. I tillegg sparer me inn fleire millionar kroner i året fordi den nye løysinga vil gi ei mykje meir effektiv drift samtidig som det reduserer behovet for venteinnkvarteringar, opplyser leiar for Innkomst- og transitteininga i UDI, Vivian Ellingsen Gotaas.

Ved behov er det også mogleg å overnatta i innreisetalsteltet som totalt har 68 sengeplassar. – Teltet er fortrinnsvis tenkt brukt berre til sjølve innkomstfasen, men ved behov har me også eit høve til å tilby overnatting til neste dag, opplyser underdirektør i Innkomst- og transitteininga, Sven Kristian Nissen.

Innkomstteltet er ei mellombels løysing. Det er gitt dispensasjon for å kunna nytta teltløysinga i to år, men varer Ukraina-krigen lenger vil UDI vurdera om det er mogleg å forlengja drifta utover dette.

Did you find what you were looking for?