Send us an e-mail regarding a foreign employee


If you are an employer for a foreign employee and would like to know whether the person you are employing is allowed to work in Norway, you can contact our advisory service.

Fill out the form

Kontaktskjema

Informasjon om arbeidsgiveren/oppdragsgiveren

Informasjon om utenlandsk arbeidstaker

Det er mulighet for å legge inn informasjon for inntil tre arbeidstakere, hvis det er flere må nytt skjema fylles ut.

Arbeidstaker 1

Arbeidstaker 2

Arbeidstaker 3

Vi kan bruke e-postadressen din til å sende deg brukerundersøkelser fra UDI. Det er selvfølgelig frivillig å svare på disse.

Did you find what you were looking for?