Asylmottak Driv eller ønskjer å drive asylmottak


Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for at asylsøkjarar som kjem til Noreg har eit butilbod, og skal tilpasse talet på plassar i asylmottaka etter behovet. Det gjer vi ved å opprette og leggje ned asylmottak når det er behov for det.