6000 ukrainere har søkt om elektronisk ID


Hittil har mer enn 6000 ukrainere søkt om e-ID som gir de tilgang til offentlige tjenester på nett.

Published: 03.02.2023

Dette er et resultat av et samarbeid mellom UDI, Digdir og Buypass som har pågått siden april i fjor. Produktområdeleder for tillitstjenester i Digdir; Stig Slaatto-Hornnes, påpeker at dette er et viktig tiltak med tanke på integrering. Elektronisk ID medfører at mange ting blir mye enklere for både flyktningene og forvaltningen.

Siden slutten av februar i fjor har det kommet over 38.000 flyktninger til Norge fra Ukraina. Disse får som gruppe kollektiv beskyttelse. Ukrainere som kan dokumentere sin identitet med pass eller andre godkjente ID-dokument, kan bestille og få utlevert en e-ID gratis. Levering tar tre til fem dager fra bestilling, og med Buypass ID på mobil får de full tilgang til alle offentlige tjenester på nett, på lik linje med norske statsborgere

Det er laget to informasjonsfilmer som forklarer hva som er fordelene med å skaffe seg e-ID, filmer som blant annet formidles via Facebook, til asylmottak og akuttinnkvarteringer samt til kommuner og andre aktører.

Se filmene her: Enklare digital kvardag for ukrainske flyktningar i Noreg | Digdir (eksternt nettsted)

Les mer her:
Om bestilling av eID frå Buypass (Norge.no) (eksternt nettsted)
Bakgrunn: Ukraina-flyktningar får elektronisk ID (eksternt nettsted)

 

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?